Nadační fond ATYP

Za téměř 4 roky naší práce se nám rozšířily aktivity a už nevydáváme pouze on-line magazín ATYP. 2. dubna 2021 u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu vydáváme první tištěný megazín ATYP Speciál.

Také jsme 7. 9. 2020 uskutečnili 1. Autistickou konferenci , kde přednášeli především lidé s autismem. Také byli ocenění tři sebeobhájci.

Náš projekt Autismus není vidět získal v prosinci 2020 Cenu DZS – 1. místo v kategorii Evropský sbor solidarity.

Náš tým redaktorů, kreslířů, markeťáku, korektorů, grafiků jsou především lidé s autismem. To je náš cíl od počátku: nemluvit o inkluzi, neurodiverzitě, ale žít ji.

Více o Nadačním fondu na jeho webu.